Geokart-International Spółka z o.o.

Zachęcamy do kontaktu z naszą drukarnią. Zamówienia można składać telefoniczne oraz mailowo.

Adres:
36 – 007 Krasne 178a

Dyrektor Drukarni
mgr inż. Iwona Lubecka
Tel.: 17 85-550-01
e-mail: i.lubecka@geokart.com.pl

Kierownik Produkcji
Józefczyk Ryszard
Tel.: 17 85-550-01
e-mail: produkcja@geokart.com.pl

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email: biuro@geokart.com.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:biuro@geokart.com.pl
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu