Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Geokart-International Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, email: biuro@geokart.com.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych Geokart-International Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, email: biuro@geokart.com.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Geokart-International Spółka z o.o.
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: w przypadku udzielonej zgody na bieżącą rekrutację – 2 miesiące, w przypadku udzielonej zgody kandydata na przyszłe rekrutacje – 2 lata
 • Uprawnienia: 
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane